Xác định cỡ hạt bằng máy Bettersize S3 plus (particle size analyser)

Xác định cỡ hạt bằng máy Bettersize S3 plus (particle size analyser) có thể đo hạt có kích thước 0.01 – 3500 µmvà hình dạng hạt: 100 – 3500 µm

Contact Me on Zalo