Buồng so sánh màu sắc cho vải, nhựa, sơn, lớp phủ…(light box)

Buồng so sánh màu sắc cho vải, nhựa, sơn, lớp phủ…cho phép đánh giá màu sắc chính xác với các loại nguồn sáng khác nhau (D65, TL84, CWF, TL83/U30, F, UV).

Contact Me on Zalo