Thiết bị xác định độ thấu khí của giấy (Paper Air Permeability)

Xác định độ thấu khí của giấy (Paper Air Permeability) test được: giấy bao xi măng, giấy kraft bao, giấy cáp, giấy sao chép, giấy lọc,…

Contact Me on Zalo