Máy thử nghiệm độ chịu nén thùng carton (Packaging Compression Tester)

Máy thử nghiệm độ chịu nén thùng carton (LCD Monitor Carton Packaging Compression Tester) model DAS1043-M010 và DAB1010-M010

Contact Me on Zalo