Dụng cụ kiểm tra độ thấm nước của giấy QC-102

Dụng cụ kiểm tra độ thấm nước của giấy QC-102 (độ cobb- Water Absorption Tester) Tiêu chuẩn TAPPI T441, JIS-P8140

Contact Me on Zalo